Fair Gaming alternativt spelbolagens förpliktelse

Det kan vara härligt att kunna att det spelbolag man vill investera dina surt förvärvade pengar i följer regelverket Fair Gaming. Spelar du på www.oceanialotteries.com kan du vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel samt spel operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer behöver bevara för att säkerställa sina erbjudanden upprätthålla högsta standarder för att säkerställa en rättvis och bestämd spelupplevelse som skyddar spelare från de negativa konsekvenserna av spel och spelande.

Majoriteten av spel och spelkoder kräver nu operatörerna att se till att landbaserade och på nätet speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt fason.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande utav minderåriga spelande besökare, beskydd mot bedrägligt och kriminellt uppförande, information om sekretess, som garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, vilket ger en rättvis spelupplevelse, upprätthålla etiskt och ansvarsfull marknadsföring, deltagande för nöjda kunder och säkerställa en förvissad, säker samt tillförlitlig driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) samt online eller avlägsna operatörer.

Utsatta besökare
Upprätthållande utav ansvarsfullt spelande praxis är en väsentlig förutsättning för att avta risken utav spelproblem bland utsatta besökare.

Ett antal åtgärder har införts för att avstyra uppkomsten utav spelproblem, inklusive eget utslagning agenda samt processer, offererar råd och handledning till spelberoende och bevilja spelarna att sätta gränser för hur mycket de spenderar både i online samt landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att hitta tidiga tecken på spelberoende, sysslar med att utvecklas samt genomförs i online-industrin, särskilt bland vissa europeiska lotterier.

Minderåriga lirare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att befästa att minderåriga besökare ej får spela.
De åldersgränser är beroende av lagarna i den jurisdiktion vari speltjänster erbjuds.
Förhindra minderåriga besökare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik gentemot minderåriga spelare samt se till att kontroller på plats för att avsyna åldern på besökare.

Bedräglig och kriminellt uppförande

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebära att fullborda en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och redogörelse misstänkta transaktioner.

Info okränkbarhet

Information privatliv avser skydd av kunddata och förteckning mot obehörig eller onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att genomföra en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att avstyra obehörigt röjande och utnyttjande utav kundinformation.
Kundinformation avser vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Snabba och korrekta kundbetalningar

Ska se till att betalningar emellanåt kundkonton ska utföras enligt formella och dokumenterade processer på ett korrekt och snabbt sätt.
Operatörerna ser normalt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton samt att de innehar tillräckliga avräknade medel för att betala alla spelare vinster och utestående balanser besökare.

Fair Gaming

Samtliga spelprodukter bör testas för att säkerställa att de är rättvisa och slumpmässiga och att de följer de bestämmelse som spelet.
Prover för att säkerställa rättvist spel alltmer utförs av oberoende organisationer.

Moralisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna bör följa de tillämpliga annonsering uppförandekoder som vanligt se till att reklam är faktamässigt adekvat och inte rikta minderåriga alternativt utsatta spelande besökare som besökare som har egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas också att operatörer borde söka tillstånd från kunden före de deltar i direktmarknadsföring genom användning utav kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna ska fritt kunna lämna synpunkter eller klagan till operatörerna samt förväntar operatörerna att inneha adekvata processer och rutiner för att hantera klagomål, antingen internt alternativt via en oberoende tredje part.
Till exempel skänker ecogra. org en medling anställning för tvister mellan spelare och operatörer.

Säker och genuin driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller och processer som följer av licensvillkoren som stipuleras av lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör oxå genomföras för att befästa att samtliga operativa, betalning samt tekniska system och processer fungerar säkert och på bästa sätt.
Dessutom måste operatörerna exponera tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att befästa att verksamheten kan fortgå i händelse av oförutsedda omständigheter alternativt katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att befästa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer upprätthålla principerna om ansvarsfullt spelande, har etiska regler utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer samt ideella organisationer.

Dessa konkurrerande samt överlappande koder coduct alternativt standarder innehar utvecklats över tiden på grund av utvecklingen av flera rättsliga samt handelsmässiga ramar.
Det innehar bekräftats inom branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder finns det ett behov av att ta ett steg tillbaka och ompröva vad som behövs i industrin.

Europeiska organisationen för standardisering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna och se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på frivillig basis.

Ansvarsfullt spelande Evenemang
Ett mängd industrin händelser innehar organiserats för att hjälpa industrin att framhäva ansvarsfullt spelande bruk.

Europeiska Gaming samt Betting Association organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade evenemang för sina medlemmar för att diskutera och framhäva bästa bruk när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier av Gambling 8: e årliga konferens i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare samt branschföreträdare och mycket utav dess teman samt diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com efter att inneha läst detta väl?

Be the first to comment

Leave a Reply