Lotterier Hurdan allting började Del 2 av 8

• Första noteringar om lotterier att offerera till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu finns.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett fiasko,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att erbjuda biljetter till salu med priser i form utav slantar hölls i det 15th århundradet.

Olika orter höll offentliga lotterier att samla in pengar till stadens befästningar samt för att assistera de fattiga.

Stadens förteckning Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En befattning daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att ackumulera in slantar för att anlägga murar samt befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter och totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det rätt så standard i Nederländerna att anordna lotterier för att ackumulera in pengar till de fattiga alternativt för att samla in slantar för alla typer utav offentliga användningar.

Lotterier visat sig vara mycket populära samt hyllades som en smärtfri design av beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande är.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat utav Golden Ambrosian republiken för att bekosta kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket aktuell.

Människor användes för att investera på namnet på Stora rådets ledamöter, som samtliga drogs av en slump med fem utav 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ av spel kallades Lotto alternativt Semenaiu.

När människorna ville investera oftare än dubbelt per år, började de ersätta kandidaternas nickname med siffror och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I utav Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien och beslutade att arrangera ett sådant lotteri i sitt rike för att assistera de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 och godkändes med edikt.
Detta ansats var ett fiasko, alldenstund biljetterna var mycket kostsamma och de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sej projektet.

Under de ett par följande århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i somliga fall, tolererades bara med begränsningar.

England, 1566-1826

Ehuru den engelska regerngen antagligen först experimenterat med lotterier och dylik hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades utav furstinna Elizabeth I, år 1566, samt drogs i 1569.

Detta lotteri var för att ackumulera in slantar för “reparation utav skatter och befästa riket och sådana saker. ”
Var biljett ägare vann ett kostnad, samt det totala värdet utav priserna motsvarade de pengar de satsat.
Priser var i form av silver plattor och andra värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt kredit till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under efteråt år avyttrade regeringen rätt bit till mäklare, som i sin tur anlitade ombud och löpare för att sälja dem.

Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklare för annorlunda kommersiella satsningar.

De mesta människor hade ej råd med hela kostnaden för en lottsedel, så mäklare skulle sälja aktier i en biljett, som resulterade i biljetter som utfärdats med en notering som “sextonde” eller “tredje kategori. ”

Flera privata lotterier hölls, bland andra för ackumulera in pengar till The Virginia Company of London för att backa upp sin bosättningspolitik i Amerika på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Alltså fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under konstant tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett final för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till hån utav samtida kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om offentlig godtrogenhet för folkgunst till sin sista döende lotteri. “